Privacy statement

Superbak.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

Wij garanderen de betrouwbaarheid, veiligheid en integriteit van de doorons verkregen datagegevens te waarborgen. U kunt er op rekenen dat wij:

  • Uw persoonlijke informatie niet verkopen of doorgeven aan derden.
  • Uw gegevens veilig opslaan in een niet voor derden toegankelijke database.
  • Uw e-mailadres slechts gebruiken om bestellingen te bevestigen en/of afte ronden.
  • Uw e-mailadres niet gebruiken voor e-mails met commerciële of wervende inhoud

Als u een bestelling plaatst bij Superbak.nl, vragen we de volgende gegevens van u:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Deze gegevens gebruiken we om uw bestelling correct af te handelen en u op de hoogte te kunnen houden van uw bestelling. Wij zullen uw e-mailadres niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek) - voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd - om de inhoud van onze website te verbeteren.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen per e-mail: directie@superbak.nl.

Wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen nadat uw bestelling heeft plaatsgevonden? U kunt hierover een e-mail sturen naar service@superbak.nl , of hier reageren. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen uit ons bestand.