Afvalverwerking van grondafval

Grondafval bestaat uit verschillende soorten grond, graszoden, zand en tuinaarde. Grondafval ontstaat als je graafwerkzaamheden hebt, bijvoorbeeld bij het aanleggen van een nieuwe tuin of het uitgraven van een kelder.

Grond dient voor inzameling schoon te zijn van vervuiling zoals boomstronken, wortels en ander afval. In sommige gevallen heb je zelfs een zogenaamde ‘schone grond’ verklaring nodig. Hierover kan je bij je gemeente informatie inwinnen.

Grondafval recyclen

Het grondafval dat wij inzamelen met onze bigbags en afvalcontainers wordt in speciale installaties gereed gemaakt voor hergebruik. Hoe dat gedaan wordt, is afhankelijk van de vervuiling. Afgegraven grond onder een benzinestation wordt bijvoorbeeld thermisch gereinigd (met hitte). Het kan daarna gewoon weer gebruikt worden, bijvoorbeeld in de wegenbouw.

Neemt u een keer de HSL naar Frankrijk dan is het leuk om te weten dat het treintraject deels is gemaakt van grond die door ons is gereinigd.