Thuiswinkel Waarborg Keurmerk

De voordelen voor u als consument

Superbak is gecertificeerd door de Stichting Certificering Thuiswinkel Waarborg. Maar wat betekent dat eigenlijk voor u als consument ? U kunt van de volgende 5 punten uitgaan:

Superbak is een betrouwbare webshop

Wij zijn een betrouwbare webshop. Dat houdt 2 aspecten in. Ten eerste heeft Superbak een score van 10 op de keurmerkentoets van de Raad voor Accreditatie. Ten tweede is er vanuit Thuiswinkel Waarborg een strenge toetsing van Superbak op meerdere aspecten:

 • veiligheid
 • voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving m.b.t. kopen op afstand
 • voldoen aan de gedragsregels van Thuiswinkel.org
 • actieve controle op onrechtmatig gebruik van logo en certificaat
 • continuïteit: het keurmerk bestaat al sinds 2001

Superbak is een financieel stabiel bedrijf

Wij doorlopen jaarlijks een financiële check, waarbij wordt gekeken of Superbak financieel gezond genoeg is om aan zijn verplichtingen naar de consument te kunnen voldoen.

Onafhankelijke klachtenbemiddeling

Er is eventueel een onafhankelijke klachtenbemiddeling tot uw beschikking. Heeft u een klacht, dan komt u in drie stappen tot een oplossing:

 • U meldt de klacht bij Superbak.nl
 • Biedt stap 1 geen oplossing, dan kunt u de klacht via www.thuiswinkel.org/Consumenten/Klachten/Klacht-indienen richten aan Superbak.nl. Thuiswinkel.org bemiddelt dan in het zoeken naar een passende oplossing.
 • Als dit dan nog geen oplossing biedt, dan kunt u voor het ontstane geschil een beroep doen op de onafhankelijke Geschillencommissie Thuiswinkel.

Thuiswinkel.org staat garant voor nakoming van de uitspraken van de Geschillencommissie Thuiswinkel. De ondernemer dient zich te houden aan de gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. Deze garantie geldt niet in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf; Thuiswinkel Waarborg is geen garantiefonds.

Veilig online winkelen

U kunt bij ons veilig online winkelen. Wanneer u persoonsgegevens verstrekt of een betaling doet op de website, moet dit via een beveiligde verbinding gebeuren. Wij hebben onze systemen up-to-date beveiligd tegen inbraak, virussen en andere aanvallen. Ten aanzien van verwerking van persoonsgegevens, attendeert Thuiswinkel.org op het volgende:

 • Superbak.nl heeft een maximale inspanningsverplichting om te zorgen voor veilig transport, veilige verwerking en veilige opslag van persoonsgegevens. Periodiek spreekt Thuiswinkel.org Superbak.nl aan op deze verplichtingen. Thuiswinkel.org kan echter geen garanties op volledige veiligheid geven.
 • Pagina’s waarop persoonsgegevens getoond of ingevuld moeten worden, zijn tenminste met een SSL-certificaat beveiligd (in de adresbalk van de browser te zien aan: HTTPS en/of slotje onder of boven aan de webpagina).
 • Indien u commerciële e-mails ontvangt en dat niet op prijs stelt, kunt u zich daarvoor op eenvoudige wijze laten uitschrijven. Dit kan zoals vermeld wordt in de mailing of op de site van Superbak.nl.

Superbak wordt jaarlijks opnieuw gecertificeerd

Wij worden jaarlijks opnieuw gecertificeerd. Ieder jaar worden wij door Thuiswinkel Keurmerk op diversen onderdelen getoetst. Na het behalen van de gevraagde doelen ontvangen wij wederom een nieuw certificaat die voor 1 jaar geldig is.