Afvalverwerking van afvalcontainers

Het recyclen van jouw afval is een vak apart. Je kan er bij Superbak van uitgaan dat dit op een milieuverantwoorde en duurzame wijze gebeurt. Van al het afval dat wij met de afvalcontainers inzamelen wordt ruim 87% gerecycled en hergebruikt. En dat is een erg hoog percentage als je bedenkt wat voor een soorten afval er allemaal bestaan.

Natuurlijk doen wij dit op basis van de wet- en regelgeving en hebben de partners waar wij mee werken alle vergunningen die daarvoor nodig zijn. De manier waarop onze partners recyclen is ook gecertificeerd, onder andere met een ISO- 14001 certificering. Dit is de internationale norm voor milieumanagementsystemen, een georganiseerde aanpak om zo goed mogelijk met het milieu om te gaan.

Bouw- en sloopafval recyclen

Het bouw- en sloopafval dat wij inzamelen wordt in speciale sorteerinstallaties gerecycled. In deze installaties wordt het afval nog verder gescheiden. Het resultaat is dat het hout, het metaal, het puin en andere afvalsoorten allemaal apart uit de installatie komen. Vanaf dat moment zijn ze zo goed als klaar om opnieuw gebruikt te worden. De volgende stap is dat ze naar speciale installaties gaan waarin het afval verder verwerkt wordt. Van het hout worden bijvoorbeeld houtsnippers gemaakt. Deze houtsnippers worden gebruikt als grondstof voor de spaanplaatindustrie.

Groen- en tuinafval recyclen

Van het groenafval dat wij inzamelen maken wij compost en groene energie. Dat doen wij door het afval in speciale installaties te composteren of te vergisten. Bij vergisting komt biogas vrij dat wordt opgevangen en wordt omgezet in groene stroom. Het resterende materiaal wordt omgezet in compost.