Voorwaarden afvalcontainer huren

Superbak.nl is de website waaronder onze afvaldienstverlening wordt verzorgd. Als één van de grootste afvaldienstverleners van Nederland, verzorgen wij de afvaldienstverlening. Indien u via deze website gebruik van maakt van de dienstverlening, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. U kunt deze hier bekijken.

Acceptatievoorwaarden

Voor particulieren gelden de volgende voorwaarden:

 • Voor het gebruik van het inzamelmiddel gelden acceptatievoorwaarden
 • U dient de De Bigbag zo te vullen dat deze sluitbaar is.
 • U mag de Containers tot 25 cm boven de rand vullen, zolang de lading er niet af kan vallen tijdens het rijden.
 • U bent als klant zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van eventuele vergunningen.
 • U bent als klant zelf verantwoordelijk voor het afval dat niet in het inzamelmiddel thuishoort.
 • Indien er zich ander afval in de container bevindt of de container te hoog is gevuld, dan mag de chauffeur het inzamelmiddel weigeren. Extra transportkosten kunnen dan in rekening worden gebracht.
 • Het inzamelmiddel blijft eigendom van de afvaldienstverlener.
 • Plaatsing zal altijd in overleg met U plaatsvinden en U dient hierbij aanwezig te zijn.
 • U mag het inzamelmiddel na plaatsing niet meer zelf verplaatsten zonder toestemming van de afvaldienstverlener.
 • Tussen de plaatsing en het ophalen van het inzamelmiddel bent U verantwoordelijk voor eventuele schade in en aan het inzamelmiddel.
 • Het gebruik van de container is huurvrij. Wij rekenen geen borg en geen extra huurkosten.
 • Levering is uitsluitend mogelijk in Nederland.

Bouw- en sloopafval

Hieronder staat wat wel en niet tot bouw- en sloopafval behoort. Bouw- en sloopafval kunt u in heel Nederland laten afvoeren.

Het onderstaande afval mag wel in de bouw- en sloopafval container.


Het afval afkomstig van de Badkamer, Keuken, Woonkamer, Muren en wanden, Vloeren.

Het volgende afval mag niet in de bouw- en sloopafval container:

 • Chemische stoffen zoals; verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke
 • Schoorsteenpuin
 • Dakleer
 • Dakgrind en
 • Asbesthoudend afval
 • Teerhoudend asfalt
 • Roetresten
 • Organisch afval en
 • Elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

Grof huishoudelijk afval

Als u gaat opruimen, nieuw meubilair aanschaft of gaat verhuizen, blijft er vaak grof huishoudelijk afval over. In heel Nederland kunt u grof huishoudelijk afval laten afvoeren.

Het onderstaande afval mag wel in de grof huishoudelijke afvalcontainer.

 • Losse inboedel die te groot is om met het huisvuil mee te geven zoals: Banken, tafels, stoelen, kasten of ander meubilair.

Het onderstaande afval, mag niet i n een grof huishoudelijke afvalcontainer.

 • Chemische stoffen zoals; verfresten, spuitbussen, kitspuiten en dergelijke
 • Schoorsteenpuin
 • Dakleer
 • Dakgrind en
 • Asbesthoudend afval
 • Teerhoudend asfalt
 • Roetresten
 • Organisch afval en
 • Elektronische apparatuur (wit- en bruingoed)

Groenafval

Indien u gaat snoeien of tuinieren, ontstaat er groenafval. In heel Nederland kunt u groenafval laten afvoeren.

Het onderstaande afval mag wel in een groenafvalcontainer.

Groenafval dat vrijkomt bij het tuinieren dat composteerbaar is (ook na versnippering en verhakseling) zoals:

 • Takken
 • Snoeihout
 • Struiken

Het onderstaande afval mag niet in een groenafvalcontainer.

Alles wat niet composteert zoals:

 • Boomstronken
 • Hout
 • Papier
 • Plastics
 • Verpakkingen
 • Puin
 • Aanhangende vervuilde grond en zand
 • Vervuild plantsoenafval
 • IJzer

Houtafval

Indien bij slopen of verbouwen er hoofdzakelijk houtafval vrij komt, kunt u gebruik maken van de houtafvalcontainer.

Onderstaand afval mag wel in een houtafvalcontainer.

 • Spaanplaat, Hardboard en Zachtboard
 • Geplastificeerde houtsoorten
 • Geperst hout
 • Vezelplaat
 • Geschilderd hout
 • Deuren en Kozijnen
 • Meubilair (vrij van bekleding)

Onderstaand afval mag niet in een houtafvalcontainer.

 • Vezelplaat met cementspecie
 • Geheel of gedeeltelijk verbrande materialen
 • Geïmpregneerd hout en bielzen
 • Chemisch verontreinigd hout
 • Rotan meubelen
 • Glas
 • Grote metaaldelen
 • Aluminium
 • Staal

Puin(afval)

Indien bij slopen of verbouwen grote hoeveelheden zuiver puin overblijven dan kunt u daarvoor een puincontainer bestellen.

Het onderstaande afval mag wel in een puinafvalcontainer.

 • Alle steenhoudende materialen afkomstig van gesloopt metselwerk
 • Alle steenhoudende materialen afkomstig van betonconstructies zonder verontreiniging

Het onderstaande afval mag niet in een puinafvalcontainer.

 • Stukwerkpuin
 • Gasbeton
 • Asfaltbeton
 • Gipsproducten
 • Puin met roet of asbest
 • Plastic
 • Papier

Heeft u vragen over andere soorten afval, neem dan contact met ons op via het gratis nummer 0800-6677777.